Öka din kreativitet, den artistiska vägen – ett bokreferat

bokreferatJulian Cameron har skrivit en bok – Öka din kreativitet, den artistiska vägen (ISBN917711499X) som är en slags kurs i hur man kan komma underfund med och utveckla sin egen kreativitet.

bokreferatJulian Cameron trodde själv att hennes egen alkoholmissbruk och författarskap hängde ihop. Hon trodde att nykterhet skulle ta slut på hennes kreativitet. När hon hittade nykterheten gjorde den dock att hon visste hur man skulle befria folk från blockeringar och att det var vad hon skulle jobba med. Hon blev således en lärare på Feminist Art Institute i New York och under lärartiden kom även iden till en bok. Resultatet blev en gör-det-själv-handbok.

 

Vår kreativa sida är vårt inre barn, som gärna tänker barnsligt. Om vi öppnar oss för vår kreativitet kommer vi att förändras från att vara något som gungar hit och dit lite hur som helst på livets vågor, till något mera som fungerar lite mer helhjärtat. Många av oss önskar, att vi vore mera kreativa, men vi kan inte frigöra skaparkraften. Julian Cameron skriver i sin bok S. 18 Kreativitet är en upplevelse, i mina ögon en andlig upplevelse och kan användas på många olika sätt, framförallt kreativt.( Öka din kreativitet ISBN 917711499X). Boken vägleder läsaren i hur man kan återvinna sina skaparkrafter och är full av övningar, vilka inte bara är till för att bli kreativ utan även för att finna sig själv.

 

Centrala verktyg i att återvinna kreativiteten är morgonsidorna och konstnärsträffarna. Morgonsidorna är enkelt uttryckt tre handskrivna sidor som skall vara strikt tankestyrda, med andra ord skriva ner det som just då finns i tankarna. Det skall inte vara konst, knappt text, utan vad som helst som dyker upp i huvudet för ögonblicket. Ingen skall läsa texterna, inte ens skrivaren, åtminstone inte under de första åtta till nio veckorna.

 

Alla de arga, gnälliga, småaktiga tjatet, som finns i huvudet står i vägen för din kreativitet. Morgonsidorna är alltså den kreativa läkningens primära redskap och de lär dig att undvika din inre kritiker, eftersom det inte finns några felaktiga sätt att skriva morgonsidorna på.

 

Konstnärsträffarna är på ett sätt ett verktyg som framstår mera som en underhållning. Morgonsidorna och konstnärsträffarna är en tvåstegsprocess, som går i båda riktnigarna, ut och sedan in. Genom morgonsidorna sänder du ut, pratar med dig själv om dina drömmar, om det du är missnöjd med och det du hoppas. På konstnärsträffar tar du emot, öppnar dig för inspiration, insikter och vägledning. Konstnärsträffen består av ca två timmar i veckan som ägnas åt att ge dig själv kreativ näring, då du ger dig tid för lek. På dessa träffar skall du inte ta med någon annan än dig själv och ditt inre barn. Konstnären i dig behöver komma ut, skämmas bort och känna att någon lyssnar på den. Konstnären i dig är ett barn, som behöver leka, se en gammal film, gå barfota på stranden, besöka en loppmarknad – saker som inte behöver kosta pengar.

 

Boken innehåller många övningar under tolv veckors tid och övningarna är inriktade på hur du kan tex återerövra din inre trygghet och hur du kan skydda det inre konstnärsbarnet. Det finns bland annat metoder för hur man återerövrar sin identitet och makt med vrede som bränsle.Genom att arbeta med morgonsidorna börjar du komma igenom skillnader mellan äkta och så kallade officiella känslor som visas upp, och på det sättet återerövras din integritet.

 

Upptäckandet av jaget innebär både vinst och förlust. Vi upptäcker våra begränsningar och begränsningarna i sin tur skilljer oss från våra medmänniskor. När vi eliminerar oklarheter förlorar vi samtidigt en del av våra illusioner. Det kreativa livet grundar sig inte i fantasier utan på verkligheten, på det lilla, det som fokuseras skarpt, iaktas eller skapas specifikt. När vi förlorar vagheten kring oss, våra värderingar och vår livssituation, blir vi tillgängliga för stunden och kan möta vår sanning, oss själva och uttrycket för oss själva. Boken visar sambandet mellan kreativitet och andlig styrka och den länkar kreativitet till personlighetsträning.