Metspö för båt

Metspö för båt

 

Varma sommardagar är det härligt att ankra roddbåten ute på en sjö och meta abborre. Abborren är en kraftfull fisk som redan vid små storlekar kan ge en ordentlig fight. För att öka chansen att lyfta upp så många abborrar som möjligt kan det vara en bra ide att öka sina chanser med ett ombyggt metspö. Tipset fick jag från min frus morfar som specialiserat sig på abbormete och tagit många grova abborrar. Tanken med spöt är att det inte ska vara för långt, max tre meter, och inte vara för mjukt i toppen eftersom det då blir svårt att lyfta in dom större abborrarna i båten.

 

Jag utgick från ett långspö på 5m med rullfäste som tjänat mig väl i mångar åar och älvar i jakt på öring. Spöt hade en trasig öggla i toppen, som ändå ska kapas bort vid ombyggandet, så det kändes inte som ett slöseri att använda detta spö. Om ni ska köpa ett nytt spö, försök hitta ett billigt 4m spö med rullfäste så att det finnas ögglor efter hela spöt. Observera att jag i artikeln kommer behålla rullfästet, men att det egentligen är bättre med ett toppknutet spö vid mete, eftersom det ger en bättre kontakt med fisken. Orsaken till att jag behåller rullfästet är tre;

 

  1. Det går att toppknyta ändå.
  2. Det går att använda spöt för mete efter gädda.
  3. Det är enkelt att ändra längden på linan.

 

Följande behövs:

IMG161
  • Metspö gärna 4meter med rullfäste, men det fungerar även med 5 meter.
  • Något att kapa spöt med. Jag använde ett multiverktyg med kap.
  • Någt att slipa med. Jag använde ett multiverktyg med slip.
  • Två komponentslim.
  • Tätningsmassa som håller för väta. Jag använde kemisk metall.
  • Eltejp
  • Svart hammarlack. Inget krav egentligen men det snyggar till spöt lite.

 

Om ni har ett 4:a meters spö, mät upp hur många sektioner ni ska kapa av för att komma så nära 3 meter som möjligt. På ett 5 meters spö ska de två överste sektionerna kapas bort. Det utförs genom att såga av så när öggla tre som möjligt när spöt är utfällt.

IMG162

IMG163

 

Den överblivna biten plockas ut genom bakändan av spöt. Spara toppen som ni har kapat bort, för den kan enkelt göras om till ett toppknutet spö som lämpar sig att meta efter betesfisk.

 

IMG165

 

Om ni har ett 4:a meters spö är ni säkert redan klara nu och behöver bara täta toppen av spöt så att det inte rinner in vatten där. Om ni har ett 5 meters spö som jag har ni lite mer att pyssla med om ni vill få ner längden ännu mer.

 

Kapa nu av handtaget så att ni ryms med ett rullfäste samt båda händerna under första ögglan.

IMG166

 

Om ni är nöjd med längden nu, blir det lite enklare än om ni vill kapa spöt ännu lite till som jag gjorde. Då är det bara kvar att flytta rullfästet samt bottenpluggen som beskrivs senare. Jag ville dock minska spöt lite till och kapade därför av en bit av sektionen mellan första och andra ringen. Sågningen utförs ca 50 centimeter ovanför den första ringen.

 

IMG167

 

Nu går det enkelt att ta bort den lite mer än 50cm långa sektionsbiten genom bankändan på spöt, precis som den första kapade delen. Observera att denna del INTE får slängas eftersom den behövs för att sätta ihop spöt igen.

 

Såga nu loss bakändan av spöt, eftersom vi vill flytta denna avskruvbara plugg till den nya bakändan av spöt.

IMG168

 

Slipa bort resterna av spöt från insidan av pluggen.

IMG174

 

Nu är det dags att montera ihop spöt igen. Bilden nedan visar alla delar av spöt vi ska sätta ihop.

IMG170

 

Del 1 är toppen av spöt som är kvar. Del 2 och 3 är mittensektionen som kapats av. Del 4 och 5 är den delen av botten som är kvar. Sektion 6 är gamla botten av spöt som fortfarande har rullfästet kvar. Utöver det så har vi även kvar bottenpluggen.

 

För in spötoppen 1 in i hål 4 så långt det går. Sätt två komponent lim i toppen i hålet 2 och för in den i hålet 5 så att den träs över spötoppen 1. Avsluta med att trycka upp del 2-3 så långt upp som möjligt i del 4-5. Vad det innebär egentlgen är att delen 2-3 vänds och används för att fästa del 1 med del 4-5. Pröva att fästa ihop spöt innan ni limmar, eftersom 2 komponent lim inte ger så många nya chanser att lyckas.

 

Om del 2-3 sticker ut lite ur del 4-5 kapa då av den utstickande delen. Limma sedan på bottenpluggen med 2 komponent lim.

IMG175

 

Använd nu en lämplig tätningsmassa för att täta de springor som blir mellan del 1, 2-3 och 4-5. Jag använde kemisk metall, vilket inte ska användas om man har bråttom. Det tar gott om tid att härda. Använd en svamp för att jämna till den kemiska metallen.

IMG182

 

Plugga nu även igen toppen av spöt med tätningsmassa. Återigen använde jag kemisk metall.

IMG178

 

Nu är det dags att flytta rullfästet. Ta bort rullfästet från del 6, dvs den nedersta delen av spöt och slipa bort alla gamla rester av spöt så att metallen friläggs helt.

IMG177

 

Använd 2 komponent lim för att fästa rullfästet på del 4-5. Kom ihåg att rugga upp lätt med sandpapper på rullfästet samt spöt där rullfästet ska limmas. Använd eltejp för att säkra så att rullfästet sitter på rätt plats medan limmet torkar.

IMG179 IMG180

 

Nu återstår det bara att låta limmet och tätningsmassan torka. Ha spöt i utdraget läge ända tills allt har torkat ordentligt. När limet och tätningsmassan har torkat kan man pensla på hammarlack där limningar och tätningar utförts, för att ytterligare skydda mot vattnet samt få en lite snyggare finnish.

 

Lycka till med att fånga abborren!