Bohus Stickning

Under 1930-talets krisår startades på initiativ av Bohusläns landshövdingska Emma Jacobsson ett projekt som kom att kallas Bohus Stickning. Med arbetsledning i Götebord och arbetskraft placerad i stugor i norra Bohuslän, skapades stickade kläder som kom att bli berömda över stora delar av världen – än idag, trettio år efter att projektet lagts ner, är mönstrena eftertraktade!

Kvinnorna som stickade kläderna deltog i stickkurser och fick även en veckas semester på annan ort, en ren lyx för den tidens kvinnor, som knappt hört talas om begreppet semester. Garn och stickbeskrivningar skickades från Göteborg hem till stugorna, där alstren tillverkades för att sedan skickas till Göteborg för distribution till återförsäljare över hela världen. År 1969 avvecklades Bohus Stickning, delvis på grund av den förbättrade arbetsmarknaden, delvis på grund av minskad tillgång på högkvalitativ fårull då man mer och mer övergått till köttrasfår som har sämre kvalitet på ullen. Dessutom konkurrerade man med maskinstickade kläder i mohairgarn, vilka prismässigt var billigare än de hantverk som Bohus Stickning producerade. Slutligen hade man inte hittat någon arbetsledare som kunde ersätta den då 84 år gamla Emma Jacobsson.

Idag kan man beskåda verk av Bohus Stickning på Bohusläns Museum, som även säljer stickpaket med mönster från Bohus Stickning, samt boken Bohus Stickning av Ulla Häglund och filmen Stickspåret av Kjell Andersson.