Camera obscura eller fotografi som konstart

Att fotografera är både roligt och kreativt. Det kan vara ett sätt att ta reda på hur vi uppfattar vår omvärld. Ju mer vi fotograferar och studerar foton, desto bättre ser vi hur bilder kan användas i nyhetssammanhang, reklam, i konstnärligt utövande och även i opinionsbildande syfte. Fotografi är alltså inte ett sanningsvittne utan en tolkning av omvärlden som inbjuder till dialog. Det handlar således om att titta kritiskt på fotografin, inte bara tekniskt och formmässigt, utan på vad den vill förmedla och kanske också vad den vill dölja. Man kan dela in stillbilder i tre olika kategorier; faktabilder, prosabilder och poetiska bilder. 

Petson1

Fotografiska yrkesriktningar är tex: vetenskapsfotograf, pressfotograf, reportagefotograf, naturfotograf, porträttfotograf, reklamfotograf och modefotograf. Fotografi är ljus som kan förtydliga, förenkla och skapa stämning, det handlar med andra ord om att måla med ljus. Som fotograf måste man ofta reagera nyfiket, snabbt och intuitivt. Intuitionen är en ryggradskänsla, ett uttryck för hur man uppfattar en stämning eller situation utan att fundera så mycket.

Intuitionen grundas både på spontanitet, erfarenhet, på bildsinne och känsla för ögonblickets möjligheter. En yrkesfotograf tar för det mesta många bilder på samma motiv för få ett bra material, som man sedan bearbetar hemma.

Petson3

Min vän Petson har varit en yrkesfotograf och han började sin karriär som vi alla andra, som en amatör som gillade att fota. Han är pensionerad numera och fotograferingens konst ligger för närvarande och vilar i väntan på eventuellt nyvaknande. 

Han målade innan han fann att kameran gjorde samma jobb, men mycket snabbare och var än han än befann sig.

Petson5

 Innan Petson blev yrkesfotograf jobbade han som lokförare och det jobbet begränsade även hans möjligheter att delta i andra sorters intressen. Kameran var enkel att ha med sig jämt. Det blev många bilder på tåg, räls och fart på den tiden och hans bilder hamnade så småningom i Sj:s tidning. Tidningen publicerades även i Norge och bilderna i tidningen blev således upptäckta av Norges NSB som sedan också ville köpa Petsons bilder.

Petson4

Amtörfotogarferingen började kring 1965 med en analog kamera med namnet Kodak Instamatic vilken Petson senare bytte till en analog systemkamera efter att ha fått låna en system kamera på prov. Han lämnade bilderna på framkallning i början, men då han var missnöjd med dem så började han framkalla och kopiera bilderna själv. Han har haft många kameror under årens lopp med olika märken, men i dag är det bara Canon digital kamera som gäller.

Petson6Under 1970 talet deltog Petsson i många olika fototävlingar världen över och vann många priser bland annat ”Federation internationale des societes artistiques et intellectuelles decheminots ” Tammerfors i Finland 1976 och ”Photographic societe of America” i USA 1977 – för att inte tala om alla priser han vann i Sverige. Petson säger att skall man få jobb som fotograf gäller det att synas i många sammanhang med sina bilder och bli känd. Han sålde sina konstbilder även genom att anordna utställningar och genom att tillsammans med två poeter ge ut en bok med namnet ”Närvaro”.

Petson8Petson anser att det allra viktigaste i fotograferingens konst är bländare och tid på kameran samt att man koncentrerar sig på vad som är viktigt i det man vill avbilda. Han har gått många fotokurser under årens lopp i bland annat porträttfoto, dokumentär samt färg och form, dvs hur man målar med ljuset. Han blev även antagen till en fotoskola i USA, men ansåg sig vid den tidpunkten kunna för mycket för att den skolan skulle ha gett honom någonting, så han avstod.

Fotointresset tog överhanden och Petson startade en egen firma 1987 och inriktade sig på porträtt och reklamfotografering på heltid. 

Petson2

Han blev sedan upptäck av en mediaskola och de ville anställa honom som fotolärare. Firman blev kvar ett tag till, men han antog lärarjobbet med stor entusiasm och säger att den tiden att lära ungdomar fotografera nog var den bästa tiden i hans liv. Petson kanske inte fotograferar så mycket själv längre, men hans intresse för fotokonsten har inte försvunnit och han har en stor kunskap att dela med sig till andra. Ett intresse kan bevisligen med tiden bli ens yrke, men det krävs ofta mycket jobb och engagemang för att det verkligen ska bli så.

Petson7Petson tips – koncentrera dig på det som är intressant i bilden och strunta i resten….